Registrieren Sie Ihren Lebenslauf

Fangen Sie noch heute mit Ihrer Arbeit in der Europäischen Union an! Füllen Sie die folgenden Felder aus und nutzen Sie das Angebot von EWL:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora wskazanego w pkt. 1 powyżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych przeze mnie w procesie rekrutacji, także w zakresie niewymienionym i/lub nie wymaganym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i które nie są warunkiem ustawowym ani nie stanowią warunku zawarcia Umowy, a które dobrowolnie przekazałam/em dla potrzeb rekrutacji tj. wizerunek, e-mail, nr telefonu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów zawarcia umowy o pracę lub umowy zlecenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla uzyskania wymaganego prawem RP statusu pobytowo-pracowniczego (dla pracowników spoza EOG).
die Zusammenarbeit mit uns:

Wir nutzen Cookies und andere Tools, um wesentliche Dienste und Funktionen unserer Website zu ermöglichen. Mit ihnen gewinnen wir wichtige Informationen darüber, wie Besucher mit unserer Website, unseren Produkten und Diensten interagieren. Mit einem Klick auf „Akzeptieren“ stimmst du unserer Nutzung dieser Tools für Analyse-, Werbe- und Supportzwecke zu. Mehr erfahren

Ustawienia cookies

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Nazwa usługiCel wykorzystania usługiAblehnen
Cookies funkcyjneNie możesz wyłączyć tych plików cookies, ze względu konieczności ich do prawidłowego funkcjonowania strony.
Google AnalyticsStrona internetowa używa do zbierania danych demograficznych (zakres wieku, geolokalizację, płeć) z ustawień Google Analytics w celach analitycznych i statystycznych
Google Tag ManagerNarzędzie służące do katalogowania tagów używanych przy działaniach SEN.